Tiêu dùng

tiêu dùng, giá cả, vật giá, mua, bán, kinh doanh,nhập khẩu, xuất khẩu, hải sản, nông sản, thịt, cá,