Tài Chính

Kho bạc Quốc gia cấm các quan chức chính phủ yêu cầu khách hàng điền vào các tài liệu nhiều lần | TC

Kho bạc Quốc gia cấm các quan chức chính phủ yêu cầu khách hàng điền vào các tài liệu nhiều lần

tài chính, tin Tin tài chính, bản tin tài chính, báo tài chính, thuế, bảo hiểm, ngân hàng, tiền tệ, tỷ giá, usd,

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ký và công bố Chỉ thị số Công văn số 589/CT-KBNN yêu cầu các đơn vị trong hệ thống KBNN tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch. các dịch vụ thanh toán của hệ thống Kho bạc Nhà nước.

KHÔNG GIỮ HỒ SƠ

Chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, giám đốc các tỉnh, thành phố chỉ đạo công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên theo dõi, cập nhật các chủ trương, chính sách, văn bản, chế độ mới liên quan đến việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đánh giá NSNN năm 2023 nói chung và các văn bản chính sách liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN nói riêng để xây dựng tờ khai và triển khai công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN thông suốt, thuận tiện cho khách hàng và phù hợp với quy định của pháp luật. pháp luật.

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi và quy chế giao nhận hồ sơ qua dịch vụ công theo đúng thẩm quyền và ủy quyền của KBNN đối với tất cả các nguồn vốn được giao đảm bảo quản lý đúng mục đích. Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

“Nghiêm cấm cán bộ làm công tác kiểm soát chi yêu cầu khách hàng giao dịch gửi thêm các chứng từ, tài liệu ngoài quy định phải gửi về Kho bạc Nhà nước; rằng họ không phải gửi tài liệu giấy trước khi chuyển chúng qua dịch vụ. dịch vụ đối với trường hợp thực hiện giao dịch qua hệ thống dịch vụ công theo quy định”.

(Chỉ thị số 589/CT-KBNN)

Ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phương thức gửi và thời gian xử lý hồ sơ, KBNN yêu cầu: “Cán bộ nhà nước không được nhiều lần yêu cầu khách hàng thực hiện thêm giao dịch hoặc hoàn thiện hồ sơ và không được để hồ sơ thanh toán tại nhà nước. Kho bạc vì lý do không rõ”.

KBNN cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất, giám sát từ xa việc thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi.
Đọc thêm :  Hơn 100 nghìn tỷ đồng tiền gửi đổ vào ngân hàng | TC

Trước đó, để khuyến khích việc giao, nhập dự toán trên Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (Tabmis) và thanh toán kế hoạch đầu tư công nguồn vốn NSNN năm 2023, Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu KBNN đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến để chủ động, tiết kiệm thời gian và kinh phí.

XỬ LÝ CẨN THẬN NHIỀU SÁCH

Chỉ thị cũng nêu rõ, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, giám đốc các tỉnh, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Tuyệt đối không gây vướng mắc, bất tiện cho khách hàng khi thực hiện các thủ tục thanh toán; lấy đúng thành phần và số lượng hồ sơ quy định.

“Trường hợp phát hiện cá nhân, đơn vị không thực hiện đúng quy định, ứng xử không đúng mực, có biểu hiện nhũng nhiễu, nhũng nhiễu khách hàng sẽ bị xử lý, kỷ luật theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, viên chức. Công chức”, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu. .

Để đẩy nhanh tiến độ thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, ngoài nhiệm vụ của các đơn vị trong Kho bạc, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động đăng ký trực tiếp chủ đầu tư các khoản đầu tư công. ký tiến độ thực hiện dự án và giải ngân hàng tháng, hàng quý.

Đọc thêm :  Bộ Tài chính thúc công ty bảo hiểm công khai báo cáo tài chính | TC

Ngay khi khối lượng được nghiệm thu hoặc có nhu cầu tạm ứng theo tiến độ hợp đồng, khẩn trương hoàn thiện thủ tục gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát, thanh toán, không để dồn thanh vào cuối năm.

.


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *